Phòng Khoa học và Công nghệ huyện Hoài An đã đến công ty chúng tôi để hướng dẫn công việc

Jeremy Guan, tổng giám đốc của CÔNG TY TNHH công nghệ y tế Huaian ASN đã trao cho các lãnh đạo có liên quan của Phòng Công nghệ huyện Hoài An, những người đã đến công ty chúng tôi để điều tra và nghiên cứu một sự chào đón nồng nhiệt vào ngày 26 tháng 8. Các lãnh đạo liên quan của Phòng Công nghệ đã lắng nghe giới thiệu về quá trình sản xuất và phát triển của công ty chúng tôi, thăm xưởng sản xuất của công ty chúng tôi và tìm hiểu thêm về sự đổi mới độc lập, nghiên cứu và phát triển khoa học, tài năng nghiên cứu khoa học của công ty chúng tôi, v.v.

Sau khi lắng nghe tình hình của công ty chúng tôi, họ đã có buổi làm việc với tổng giám đốc Jeremy Guan của công ty chúng tôi và những người có trách nhiệm của các bộ phận liên quan của công ty để hiểu những khó khăn mà công ty chúng tôi gặp phải trong quá trình đổi mới và phát triển và những dịch vụ khác mà công ty cần từ chính phủ, để các doanh nghiệp có thể tăng cường tốt hơn khả năng đổi mới công nghệ và thúc đẩy phát triển đổi mới công nghệ của họ.

Thay mặt công ty, Tổng Giám đốc Jeremy đã chào mừng lãnh đạo Phòng Công nghệ Quận và cảm ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ của Công ty. Ông Jeremy cho rằng những thành tựu hôm nay của ASN Medical không thể tách rời các chính sách ưu đãi của quốc gia về hỗ trợ khởi nghiệp và khoa học công nghệ, cũng như sự quan tâm và giúp đỡ lâu dài của các cơ quan ban ngành, ông hy vọng các cấp ban ngành có thể tiếp tục hỗ trợ ASN Y tế ngày càng lớn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự thịnh vượng của nền kinh tế địa phương.

Lãnh đạo Phòng Khoa học và Công nghệ huyện hoàn toàn khẳng định sự phát triển trong công tác khoa học và công nghệ của Công ty chúng tôi và mong rằng ASN Medical sẽ nỗ lực bền bỉ để thực hiện nhiều dự án và đạt được nhiều kết quả hơn nữa.

Người có trách nhiệm của các bộ phận liên quan của công ty chúng tôi đã tháp tùng toàn bộ chuyến thăm để điều tra.


Thời gian đăng: 22-9-2020