• Fiberglass Roll Splint 

  Nẹp cuộn sợi thủy tinh 

  Nẹp cuộn sợi thủy tinh có thể được tùy chỉnh và cắt theo chiều dài chính xác cần thiết để sử dụng sản phẩm ít lãng phí và hiệu quả về chi phí.

  Hệ thống phân phối dễ sử dụng giúp đảm bảo độ tươi của vật liệu nẹp và giảm lãng phí.

  Thanh nẹp tất cả trong một cho phép thi công dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Ứng dụng nhanh hơn làm tăng sự thay đổi của bệnh nhân.

  Ít lộn xộn hơn so với nẹp thạch cao để thi công dễ dàng và dọn dẹp nhanh hơn.

  Cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ, nhẹ trong vài phút để khuyến khích bệnh nhân di chuyển sớm.

  Đệm nỉ không gây dị ứng, thấm nước nhanh khô hơn nhiều so với đệm tiêu chuẩn.

  Lớp đệm thấm nước thúc đẩy việc sử dụng dễ dàng và thi công nhanh hơn.

  Vật liệu nẹp sợi thủy tinh cắt theo chiều dài được đóng gói trong một hệ thống dễ sử dụng, dễ niêm phong.